Projektleder (Professional Scrum Master / Prince2 og MSP certificeret, 14 års erfaring)
Frederik Nissen - 2017
nissen@pitstep.dk
Mobil: 30462307
CVR: 33291086

Jeg står for tillidsbaseret og engageret projektledelse. Fokuseringen på økonomi- og ressourcestyring samt overholdelsen af aftaler og deadlines ligger solidt på rygraden, men det er med udgangspunkt i den åbne og, ja, proaktive dialog mellem projektets interessenter, at projektarbejdet bliver guld værd for leverandør og kunde.

Som selvstændig (siden 2010) har jeg arbejdet med implementering af IT-systemer og nye arbejdsprocesser. Det har ofte drejet sig om udvikling, opgradering og tilpasning af produkter og interfaces samt konvertering af databaser (f.eks. SKAT, 5 måneder i 2011). I den sammenhæng skal også nævnes 7 måneders skøn projektledelse hos Sundhedsstyrelsen (fra 2011 til april 2012). Dertil kommer så Finanstilsynet (2012), Rigshospitalet (2011) samt Københavns Universitet (2012). Fra april 2013 til marts 2014 har jeg været projektleder hos IBA - Insurance Business Applications, som leverer software-løsninger til forsikringsbranchen - www.ibapplications.com

For mindre virksomheder optimerer jeg arbejdsprocesser og implementerer projekt-arbejdsformer. Fra oktober 2012 har jeg været tilknyttet Apollo Music (ca. 30 ansatte i 4 lande).

Som projektleder har jeg arbejdet med "vandfaldsmetoder" og agile Scrum-metoder (varierende grader af kunde-involvering og indbyggede udviklings-iterationer). Jeg ynder at integrere analyse- og uddannelseselementer i projektledelsesarbejdet. Det bidrager til:

Visitkort med kontaktinfo og kundeliste 
(endnu grimmere end Pitstep.dk, men lidt mere informerende. Jeg er bestemt ikke webdesigner)

Note!

Senior projektleder (Specialkonsulent) hos SKAT fra september 2014.